ASOCIAŢIA CONŞTIINŢA VIEŢII   

       - educaţie pentru viaţă -   

                                                           CAMPANIA TIMP PENTRU VIAŢĂ

     Asociaţia Conştiinţa Vieţii desfăşoară, în cursul anului 2019, campanii de conştientizare denumite generic Timp pentru Viaţă. Persoanele şi instituţiile interesate pot obţine informaţii despre atelierele noastre şi se pot înscrie la adresa de e-mail: eusuntconstiinta@gmail.com

      Fii Binecuvântat!

Conducerea

07.Ianuarie.2019

.......................................................................................................................................................................................

 

.

 

ASOCIAŢIA CONŞTIINŢA VIEŢII

 

Asociaţia Conştiinţa Vieţii este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005.

 

SCOPUL ASOCIAŢIEI CONŞTIINŢA VIEŢII ESTE RIDICAREA STANDARDULUI DE VIAŢĂ AL OAMENILOR

Promovarea stării de bine, optimizare personală, de studiu şi profesională a minorilor şi adulţilor.

Dezvoltarea personală a tuturor categoriilor de persoane: atingerea unui nivel optim al dezvoltării personale  prin identificarea şi dezvoltarea capacităţilor şi resurselor personale:  cunoaşterea de sine, acceptarea de sine, perceperea sensului în viaţa,  autonomie, încredere, control şi altele.

Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor.

Promovarea valorii fiinţei umane şi a vieţii în ansamblul ei. 

 

 

ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI CONŞTIINŢA VIEŢII

1) Educaţie şi formare profesională continuă şi complementară în cazul persoanelor minore şi adulţilor;

2) Crearea şi implementarea de programe de mentorat şi dezvoltare personală;

3) Organizarea de cursuri, seminare, conferinţe, workshopuri, dezbateri publice, mese rotunde pentru persoanele din categoria minori şi adulţi în scopul îmbuntătăţirii calităţii vieţii acestora, potrivit legii;

4) Acordarea de consiliere şi consultanţă minorilor şi adulţilor în domeniul optimizării stării de bine general a acestora, potrivit legii;

5) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţi publice şi private din tară şi din străinătate;

6) Dezvoltarea unor activităţi  economice proprii în vederea autofinanţării;

7) Realizarea şi editarea de cărti, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;

8) Prezentarea şi oferirea de cursuri (atat online, cât şi faţă în faţă), articole, instrumente de învătare, cursuri pentru categoriile de persoane minore şi adulte;

9) Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei;

10) Derularea de acţiuni şi campanii în domeniul educaţiei integrative, care să conducă la dezvoltarea valorii fiinţei umane, a respectului faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor, a demnităţii umane, a protejării mediului înconjurător şi a vieţii în ansamblul ei; 

11) Activităţi în scopul susţinerii prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite la date de 10 decembrie 1948; 

12)Realizarea de studii şi activităţi de cercetare în domeniul conştiinţei.

 

 

 

ASOCIAŢIA CONŞTIINŢA VIEŢII are sediul în România, Bucureşti. 

Este înscrisă în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat în păstrare la grefa Judecătoriei, Partea A, Secţiunea I sub nr. 18/20.02.2015, are Cod de Înregistrare Fiscală 34175651 şi cont bancar nr. RO53RNCB 0072 1536 8297 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1

E-mail: : eusuntconstiinta@gmail.com

 

Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din tară sau în străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

 

 

Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din:

a. cotizaţii,
donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;

b. activităţi economice proprii în măsură în care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei.

c. înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

d. alte venituri prevăzute de lege.

 

  

                                                     

Conducerea

10.Decembrie.2018